پرش لینک ها

ترجمه رسمی سند ازدواج با عقدنامه

ترجمه رسمی سند ازدواج یکی از درخواست های سفارت ها برای افراد متاهل می باشد.

سند ازدواج توسط دفاتر ثبت ازدواج یا اسناد رسمی صادر میگردد و شما برای ترجمه رسمی سند ازدواج خود بایستی اصل سند ازدواج را در اختیار دارالترجمه رسمی قرار دهید و در صورت اینکه به سند ازدواج خود دسترسی نداشتید می توانید یک برگ رونوشت که البته آن هم توسط دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ثبت ازدواج صادر میگردد تهیه کنید و در اختیار دارالترجمه قرار دهید.

سند ازدواج یا عقدنامه به صورت دفترچه ای می باشد که در عقدنامه های جدید دارای 12 ماده می باشد.رونوشت سند ازدواج نسخه خلاصه شده سند ازدواج است که به صورت دست نوشته ارائه می شودو ممهور به مهر برجسته دفتر ثبت ازدواج می باشد.

در ترجمه رسمی سند ازدواج برای اخذ تاییدات دادگستریو امور خارجه بایستی شناسنامه یکی از زوجین نی به همراه اصل سند ازدواج و اصل شناسنامه را به دارالترجمه رسمی ارائه شود ولی در صورت عدم اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه تنها اصل سند ازدواج برای ترجمه رسمی کافی میباشد.

برای اخذ ویزاهای گوناگون در صورتی که یکی از زوجین به همراه فرد درخواست کننده ویزا نباشد ترجمه سند ازدواج از اهمیت بسیار بالایی برخوردار برخوردار خواهد بود زیرا فرد در حین اثبات وضعیت تاهل خود می تواند این موضوع را که قصد اعلام پناهندگی در کشور مقصد را ندارد ثابت می نماید و این شخص به دلیل داشتن تعلقات عاطفی به کشور خود باز خواهد گشت.

 

 

 

 

 

 

تعرفه رسمی ترجمه سند ازدواج

طبق نرخ نامه مصوب امور مترجمان رسمی دادگستری هزینه ترجمه سند ازدواج به مبلغ 75 هزارتومان می باشد و برای اخد تاییدات دادگستری و امور خارجه بایستی بارکد خریداری شود و مبلغ بارکد تاییدات امور خارجه به صورت جداگانه دریافت میگردد.

دارالترجمه رسمی تندیس در کمترین زمان سند ازدواج شما را ترجمه و به تاییدات دادگستری و امور خارجه می رساند .برای کب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر دارالترجمه رسمی تندیس تماس بگیرید.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه