پرش لینک ها

ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه برای موارد زیر مورد نیاز است:

اخذ ویزای تحصیلی

اخذ ویزای توریستی

اخذ ویزای کار

ثبت ازدواج و طلاق در خراج از کشور

ثبت شرکت در خارج از کشور

وهرآنچه که شما برای مهاجرت واموری که مربوط به خارج از کشور است انجام دهید.

ترجمه شناسنامه بدین معنی است که هر یک  از صفحات شناسنامه در یک صفحه و سربرگ رسمی دادگستری وارد گردد.و بدین منظور نیست که تمامی صفحات به طور جدا در برگه یا سربرگ رسمی جداگانه ترجمه کرد.

ترجمه شناسنامه باید طوری انجام گیرد که تمام موارد مندرج در شناسنامه از ابتدا تا انتها در آن درج گردد

درادامه به انواع شناسنامه ها میپردازیم.

*شناسنامه اشخاصی که مجرد هستند.

*شناسنامه اشخاصی که متاهل هستند

*شناسنامه اشخاصی که چند همسر دارند.

در ابتدا لازم به ذکر است که شناسنامه چه جدید چه قدیمی در هر دو صورت ترجمه میگردد.

حال ترجمه شناسنامه افراد گوناگون به چه صورت است،در این جا چند مثال می آوریم:

شناسنامه مجرد:

تمامی مندرجات در شناسنامه که شامل سریال شناسنامه ،شماره شناسنامه،نام و نام خانوادگی،محل تولد،تاریخ تولد،و تاریخ صدور می باشد .

درقسمت مربوط به اطلاعات فرد در ترجمه میگنجانیم و اگر شناسنامه فردی توضیحات داشته باشد حتما آن را در قسمت توضیحات که مربوط به ترجمه است قرار میدهیم.

شناسنامه افراد متاهل :

همانند شناسنامه افراد مجرد تمامی مشخصات فرد را در ترجمه می آوریم.و همینطور صفحه مشخصات همسر یا فرزندان را در قسمت خود ترجمه میکنیم.

شناسنامه چند همسری:

در این نوع شناسنامه نیز تمام اطلاعات فردی با دو نوع شناسنامه ای که به آن اشاره کردیم یکسان است و تنهاد در مورد اطلاعات همسر تفاوت دارند که درشناسنامه  چند همسری اطلاعات همسران به ترتیب ترجمه میگردد و اگر یکی از همسران طلاق گرفته باشد و یا فوت شده باشد در قسمت اطلاعات مربوطه به طلاق و یا فوت ترجمه به همراه تاریخ و شماره ثبت آن درج میگردد.

چند نکته در مورد ترجمه شناسنامه که در زیر به آن اشاره میکنیم:

1-شناسنامه اشخاص بالای 15 سال باید عکس دار باشد در غیر اینصورت نمی توان آن را به صورت رسمی ترجمه کرد.

2- شناسنامه باید فاقد قلم خوردگی باشد و هرگونه تغییری باید در قسمت توضیحات شناسنامه درج شده باشد.

3-اگر شناسنامه ای المثنی باشد حتما باید کلمه المثنی در شناسنامه ترجمه گردد.

4-برای گرفتن تایید از دادگستری و امور خارجه باید شناسنامه بدون قلم خوردگی و دارای مهر ثبت احوال باشد.

و همینطور تنها اصل شناسنامه برای تایید کافی است و نیاز به مدرک دیگری وجود ندارد.

 

عبارت فارسی ترجمه انگلیسی
وزارت کشور ministrog  of  interior
سازمان ثبت احوال کشور personal states registration org
شناسنامه birth certificate
سریال شناسنامه birth certificate no.
شماره ملی national id no
تاریخ تولد date of birth
تاریخ صدور date of issue
محل تولد place of birth
نام والدین parents name

تعرفه مربوط به ترجمه شناسنامه

کلیه قیمت های ترجمه رسمی مدارک بر اساس نرخ نامه مصوب اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه تعیین شده است.قیمت ترجمه رسمی شناسنامه به شرح ذیل می باشد:

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه       25000 تومان

قیمت فوق،تعرفه پایه ترجمه رسمی شناسنامه می باشد و به ازای هر رویداد مثل ازدواج،طلاق،فوت همسر،توضیحات،فوت و فرزند به مبلغ پایه 5000 تومان اضافه خواهد شد.

هزینه ترجمه هر نسخه رونوشت در اولین مراجعه 25% می باشد و در صورت تکرار برای دفعات بعد به عنوان کار جدید به حساب می آید و کل مبلغ اخذ می گردد لازم به ذکر است که ترجمه شناسنامه فقط شش ماه اعتبار دارد زیرا ممکن است موارد مندرج در شناسنامه تغییر پیدا کند.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه