پرش لینک ها

قوانین ترجمه رسمی

دستورالعمل اجرایی چگونگی تایید اسناد و مدارک

1-1 شناسنامه

تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می شود،شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تایید نمی باشد.چنانچه واقعه ای قید شده باشدعینا ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت (تا تاریخ …..ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است.)،توسط مترجم الزامی است.تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

2-1 کارت ملی:اصل کارت ملی قابل ترجمه و تایید است.

3-1 گواهی فوت: اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تایید است درخصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تایید نظام پزشکی یا پزشک قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تایید را دارد.

4-1 گواهی تجرد:گواهی تجرد صادره از سازمان ثبت احوال کشور ،اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور،با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تایید است.

5-1 گواهی ولادت: گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تایید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تایید است .گواهی پزشک یا بیمارستان با تایید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تایید دارد.

گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال یا با نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تایید است.

6-1 سند ازدواج:سند ازدواج یا اضل رو نوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تایید است.گواهی صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی)که در ایران ازدواج نموده اند قابل ترجمه و تایید می باشد.در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارئه شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تایید می باشد.اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تایید می شود که مثل اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد،ازدواج موقت قابل ترجمه و تایید نیست.

7-1 سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تایید است.

8-1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری:گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است و از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

9-1 کارت پایان خدمت و معافیت: کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است.پشت کارت باید ترجمه شود ،کپی برابر با اصل کارت قابل تایید نیست.گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تایید می باشد.

10-1 گواهینامه رانندگی:گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تایید می باشد.گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تایید را داراست.برابر اصل نمودن گواهینامه های بین المللی بلامانع است.

 

بخش 2-اسناد

2-1 سند مالکیت:سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تایید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن تزجمه میشود ،کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

2-2 ارزیابی املاک:گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوق ،وکلا و کارشناسان با ارائه سند مالکیت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

2-3 استعمالات ادارات ثبت اسناد و املاک:استعلامات ادارت ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تایید است.

2-4 اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری:اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تایید است.

2-5 بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول:بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی در ادارات دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تایید است همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه روزنامه رسمی و فیش های واریزی وجه قابل ترجمه و تایید می باشد.لکن مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های معاملات املاک قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

2-6 وکالتنامه:وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تایید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بش از یکسال شمسی گذشته باشد که در این صورت تایید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است.وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تایید است.وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تایید است.بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر ،قابل ترجمه و تایید نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد.همچنین وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور ،قابل ترجمه وتایید نمی باشد.

2-7 تعهدنامه:تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضا سردفتر در صورتی تایید می شود که طبق مقررات ای اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

2-8 اقرارنامه:اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تایید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد.چنانچه در اقرارنامه،مستندی ذکر شود ارائه آن برای ترجمه و تایید الزامی است،مثلا اقرار به فرزند خواندگی(رای دادگاه)اقرار به تجرد(گواهی تجرد از ثبت احوال)اقرار به زوجیت(سند ازدواج یا شناسنامه)اقرار به مالکیت(سند مالکیت)اقرار به نسبیت(رای دادگاه).

2-9 استشهادیه: استشهادیه ممضی به امضا شهود در صورت ممهور بودن به مهر وامضا دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه وتایید است.بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی ،تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تایید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تایید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تایید است.استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تایید می شود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از 18 سال کمتر داشته باشد.استشهادیه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

2-10احکام دادگاهها:اصل احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ها،دادخواست ،اظهارنامه،صورتجلسات تنظیمی در دادگاه،احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضایی،با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوش شعب صادرکننده رای قطعی قابل ترجمه و تایید می باشد.آرا غیر قطعی صاده از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور به دلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی،قابل ترجمه و تایید است.

2-11 اجرائیه و تعهدات ثبتی:اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می شود و با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تایید است.

بخش3-مدارک تحصیلی

3-1 مدارک تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،متوسطه و پیش دانشگاهی):کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی ،راهنمایی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضا آموزشگاه مربوطه و تایید اداره آموزش و پروورش منطقه قابل ترجمه و تایید است.

3-2 تاییدیه مدرک تحصیلی:تاییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه وتایید است.درصورت اراسل تاییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها مترجمین قبل از تایید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارد.

بخش ۴- «مدارک دانشگاهی»

۱-۴. مدرک کاردانی: مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاهها، که حسب مورد، به تأیید ادارت کل آموزش و پرورش با وزارت علوم با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۴.کارت دانشجویی : کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید نیست

۳-۴. ارزشنامه های تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

۴-۴.مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۴.مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:دانشنامه های مقطع کاردانی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفي شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین مجوز فعالیت پزشکیبا مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تأیید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است

۶-۴.مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است؛ دانشنامه های رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۴.گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۴.گواهی کار استادان دانشگاههای دولتی:گواهی های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تائید است.

۹-۴.مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی:مدارکمذکور با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تایید می باشد.

۱۰-۴.چگونگی تأیید گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی:

۱ ) گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت ، (زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است بارعایت مفاد مصوبه شماره ۴۳۲ -۱۳۷۷/ ۹ / ۳شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ ۳/ ۹ / ۱۳۷۷ به صورت زیر قابل ترجمه و تایید است.

الف : گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالى انقلاب فرهنگی الزاما باید قبل از تاریخ ۳/ ۹ / ۱۳۷۷ صادر گردیده باشد.

ب: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و موسسات فوق الاشاره الزاما باید در متن گواهینامه قیدشده باشد.

ج : عبارت این گواهی نامه برای ترجمه ارزش ندارد) در گواهینامه های مزبور درج نشده باشد.

د: دارنده گواهینامه نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نماید

۲) سایر گواهينامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامییا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد

۱۱-۴. مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه:مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تایید است

۱۲-۴ . سرفصل دروس:سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیهدانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بر حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است

۱۳-۴.کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری : کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تأييد، نمی باشد.

۱۴-۴. تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد : تعيين رتبه قبولی از سوی دانشگاههای دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تایید است

۱۵-۴. مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران : مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۱۶-۴.مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور : مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است

۱۷-۴.اصل مدارک : اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان  آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۵ - گواهی های آموزشی

 ۱-۵. گواهی هایصادره از سازمان فنی و حرفه ای:گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای با ارائه تأییدیه استاندارد ، صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تایید میباشد. اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تایید است چنانچه در کارش مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است

۲-۵. گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی : گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی با دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تایید است

۳-۵. گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان :گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تایید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است

۴-۵. گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی : گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

۵ ۵. گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی : گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تایید می باشد.

۶-۵. گواهی های صادره از موسسات خصوصی : گواهی های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای قرار دارند. قابل ترجمه و تایید نمی باشد زیرا این گونه موسسات صرفا می توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنر جویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شوند

۷-۵. گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت : گواهی های آموزشی ساعتی، در صورتی قابل ترجمه و تایید است که در متن آن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد، گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه ها با مهر دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تایید است.

 

بخش ۶- اسناد و مدارک شرکت ها

۱-۶. اساسنامه : اصل اساسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهار نامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکتها، قابل ترجمه و تایید می باشد.

۲-۶.اوراق سهام شرکت های سهامی عام : اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده، قابل ترجمه و تایید است

۳-۶.اوراق سهام بورس :اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تایید است

۴-۶.اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص : اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص با بيمارستانها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورتجلسه شرکت با اظهار نامه با روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها، قابل ترجمه و تأیید است

 

۵-۶. روزنامه رسمي : اصل روزنامه رسمی با رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تابید است

۶-۶ گواهی های مالیاتی : گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء مميز مالیاتی قابل ترجمه و تایید است ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تایید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیر دولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تایید . الزامی است.

۷-۶.لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تایید است

۸-۶. گواهی های بیمه : گواهی های صادره از شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و یا شعبه مرکزی قایل ترجمه و تأیید است گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تایید است

۹-۶.قراردادهای شرکت های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بینیک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی فایل ترجمه و تایبداست.

۱۰-۶، قراردادهای صادرات و واردات ، قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات – کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است

۱۱-۶. قراردادهای بخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تایید است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید

۱۲-۶. کارت اقتصادی : کارت های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۱۳-۶. کارت بازرگانی : کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می باشد.

بخش ۷ - گواهی های کارها

۱-۷.گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی : گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است

۲-۷. گواهی های کار صادره از مهد کودک ها و مراکز نگهداری سالمندان:گواهی های کار صادره از مهد کودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تایید است

۳-۷.گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات : گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است  .

۴-۷.گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمائی و گردشگری : گواهی های کار صادره از آزاس ای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری با وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است

۵-۷.گواهی های صادره از داروخانه ها : گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان با ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است

۶-۷گواهی های کار صادره از شرکت ها : گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه اخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است

۷-۷گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها : گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شبکه های بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است

۸-۷گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان : گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است

۹-۷.گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی : گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفتر خانه و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تایید است

۱۰-۷، گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف :گواهی های کار صادره از واحد های صنفی با تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط با ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است تبصره –گواهی های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار با موافقت کتبی وزارت کار می باشد.

بخش ۸- گواهی های متفرقه

۱-۸. کارت واکسیناسیون : کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود

۲-۸. پرونده بهداشتی دانش آموزان : گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تایید است

۳-۸. قبوض آب، برق، تلفن و گاز:اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.

۸ -۴. فیش های حقوقی:فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی با ارائه حکم قابل ترجمه و تایید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تایید است

۵-۸. موجودی حساب های بانکی:گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ۰۰۰, ۰۰۰ , ۱۰۰ ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد، با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تایید می باشد،گواهی های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از | بانک مرکزی با شرایط فوق فایل ترجمه و تایید می باشد

۶-۸. گذرنامه : ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصوبر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضانیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست

۷-۸. گواهینامه های دریانوردی : گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد

۸-۸. احکام قهرمانی و رشته های ورزشی : احكام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و  امضای سازمان تربیت بدنی با فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تایید می باشد

۹-۸. بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات : بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات با رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای مرگ با مهر و امضای سازمان هواپیمایی کشوری قابل ترجمه وتأیید است. بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارایه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۱۰-۸. گواهی های کشتیرانی : گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت مزبور با وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است

۱۱-۸. خرید و فروش کشتی : اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور منوع کشتی و تأييد کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترایری قابل ترجمه و تأبید خواهد بود

۱۲-۸. گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری : گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است

۱۳-۸. گواهی های فرهنگی هنری : گواهی های صادره از فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأبيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری قابل ترجمه و تایید می باشد و گواهی های صادره توسطآموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است

۱۴-۸.گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده : گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و … با تأیید فرمانداری منطقه با بخشداری محل با شورای اسلامی با نیروی انتظامی منطقه فایل ترجمه و تأیید است

۱۵-۸. گواهی های بهداشتی :گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور با تایید معاونت غذا و دارو با دانشگاههای علوم پزشکی با اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارته بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قایل ترجمه و تاییداست

۱۶-۸.اصل گواهی استاندارد : اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی | استاندارد ایران قابل ترجمه و تایید است

۱۷-۸. تقدیر نامه : تقدیر نامه فایل ترجمه و تایید است. لکن در صورت قيد مدرک تحصیلی تایید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است

۱۸-۸.گواهی های انجمن مهندسی : گواهی های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است

بخش۹- امور مربوطه به اتباع بیگانه

۱-۹. مدارک مربوط به اتباع بیگانه : مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و مطلقة قابل ترجمه و تأیید نبوده لكن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می شود.

۲-۹. گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه : گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با استاندار بهای محل اقامت قابل ترجمه و تایید است

۳-۹. گذرنامه خارجی و سند ازدواج : تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذيربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است

بخش ۱۰ - بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشورها

۱-۱۰ . مدارک تنظیمی در خارج از کشور : مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران  با سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید است

۲-۱۰.گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی: گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی با غیر دولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفا گواهی های فاقد عنوان قابل ترجمه و تایید است

۳-۱۰. گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی : گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه وتایید نیست.

نکته مهم

  • ۱.مطابق مقررات مورد عمل ، مترجم رسمی فقط می تواند یک دارالترجمه دایر کند ، بنابر این چنانچه توسط مترجم رسمی بیش از یک دارالترجمه تاسیس شود از ادامه کار وی جلوگیری بعمل می آید.
  • ۲.قید علامت قوه قضائیه، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلو های دارالترجنه ها الزامی است.
  • ۳.مهر و امضاء معرفی شده مترجم به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه منحصرا برای استفاده در سر برگ های رسمی قوه قضائیه است ، لذا استفاده ار آن ذیل اوراق ترجمه شده غیررسمی خلاف مقررات بوده و از چنین اقدامی باید جدا اجتناب کرد.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه